Homeopathie Nieuwkoop is aangesloten bij de beroepsvereniging NVKH

Mijn patiëntenadministratie is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Zelf ben ik als klassiek homeopaat aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH), de koepelorganisatie RBCZ en de Stichting Zorggeschillen (Zorggeschil ) via Quasir. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH, RBCZ en Quasir voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming.

Klachtenregeling

Een Klachtenprocedure maakt deel uit van het Quasir en het NVKH-kwaliteitsbeleid. In mijn praktijk kunt u de klachtenregeling inzien en, indien gewenst, meenemen om thuis door te lezen.

Heeft u klachten? Dan vraag ik u vriendelijk die eerst met mij te bespreken. Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging via info@nvkh.nl